Skip navigation.

the Worldwide Leader in
 • life insurance
 • car insurance
 • health insurance
 • property insurance
 • mortgage
 • personal loans
 • business loans
 • student loans
 • car loans
 • car title loans
 • Garancia

  A DIALIGHT TELJES TERMÉKVÁLASZTÉKÁRA AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT STANDARD ÖTÉVES GARANCIA VONATKOZIK.
  BÍZUNK ABBAN, HOGY TERMÉKEINK TÚLTELJESÍTIK AZ ÖN MEGBÍZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSAIT.

  Garancia, akadályfényre

  A Dialight Corporation („Dialight”) a „Dialight” márkájú LED -es akadályfények („Termékek”) eredeti végfelhasználója („Vevő”) részére garantálja, hogy a „Termékek” a megvásárlásuk időpontjában: (1) anyag- és gyártási hibáktól mentesek, és (2) teljesítik az FAA ( Federal Aviation Administration – Szövetségi Légügyi Hivatal) 150/5345-43E Tanácsadó Körlevelében foglalt fénykibocsátási követelményeket.

  5 év garancia az anyagra és a gyártásra

  A „Dialight” a vásárlás dátumától számított öt (5) éves időszakra saját választása szerint maga vagy mások útján vállalja az olyan „Termékek” javítását, cseréjét vagy az értük kifizetett ár visszatérítését, amelyekre vonatkozóan a „Dialight” megerősíti, hogy az eredeti anyag vagy gyártás miatt működésképtelen.

  5 év garancia a fényerő állandóságára

  A „Dialight” a beépítés dátumától számított öt (5) éves időszakra saját választása szerint maga vagy mások útján vállalja az olyan „Termékek” javítását, cseréjét vagy az értük kifizetett ár visszatérítését, amelyekre vonatkozóan a „Dialight” megerősíti, hogy nem teljesítik az 1995.10.19 -én kelt számú 150/5345-43E Tanácsadó Körlevélben foglalt minimális fénykibocsátási követelmények 70 %-át.

  Amire a garancia nem terjed ki:

  A jelen garancia nem terjed ki (1) a „Dialight” által a termékhez kapcsolódóan méltányosságból nyújtott tanácsadásra és segítségre, (2) a „Termékek” leszerelésére és visszaszerelésére, és (3) a balesetből, átalakításból vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre vagy károkra, beleértve a teljesség igénye nélkül az 55 oC feletti hőmérsékleteken vagy az előírt tartományon kívüli feszültségen történő üzemeltetést, a szakszerűtlen karbantartást és javítást, rongálást vagy a szokásostól eltérő használatot, beleértve a teljesség igénye nélkül a szakszerűtlen tárolást és a hibás beépítést.

  A garancia feltételei:

  A jelen garancia feltétele, hogy: (1) a „Vevő” a meghibásodáshoz vagy a fényerő csökkenéséhez kapcsolódóan minden igényt a meghatározott jótállási időszakon belül nyújtson be írásban, részletezve; (2) a visszaküldött „Termékhez” csatolni kell az eladási számlát, vagy más, a vásárlás dátumát és az eredeti „Vevőt” tartalmazó bizonylatot; (3) a „Vevő minden, a „Termék” „Dialight” részére a garancia érvényességének ellenőrzése, javítás, csere vagy árvisszatérítés részére történő küldésére és a „Termék” „Vevő” részére történő visszaküldésére vonatkozóan minden fuvardíjat, biztosítási díjat és egyéb szállítási költséget előre megfizet; (4) a „Dialight” minden javított és kicserélt alkatrészt és „Terméket” megtart!

  A garancia korlátozásai:

  A jelen garancia nem érvényes az eredeti készülékgyártó és az alkatrész forgalmazók esetében. A csereként biztosított „Termékekre” a garancia csak a lecserélt „Termék” eredeti garanciájából hátralévő időre érvényes. A csereként biztosított „Termékek” a lecserélt „Termékkel” funkcionálisan egyenértékűek, de nem feltétlenül azonosak vele. A jelen garanciában foglalt javítás, csere vagy pénzvisszafizetés a jelen garancián belül vagy más formában a „Termék” hibája vagy a fényerő csökkenése esetére az egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetőséget jelenti.

  A „DIALIGHT” MINDEN EGYÉB GARANCIÁT, BELEÉRTVE A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL A PIACKÉPESSÉG VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT IS, KIZÁR.

  Kártérítési felelősség korlátozása:

  A „DIALIGHT” NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ÉS EZENNEL KIZÁR MINDEN, BÁRMILYEN TERMÉK VAGY A „TERMÉK” ÁLTALI NEM TELJESÍTÉS ÁLTAL OKOZOTT KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYT, BELEÉRTVE A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL MINDEN KÖZVETETT, KÖZVETLEN, JELENTŐS, MELLÉKES, BÜNTETŐ ÉS KÖVETKEZMÉNY KÁRTÉRÍTÉST, ELMARADT HASZNOT VAGY MEGTAKARÍTÁST, MINDEN JOGELMÉLET SZERINT, BELEÉRTVE A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL A KÁROKOZÁST (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS A TERMÉKFELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁNAK TILALMÁT) ÉS A „VEVŐ” VAGY MÁS SZEMÉLY ÁLTAL FENNTARTOTT SZERZŐDÉST. EZT A KORLÁTOZÁST MÁS SZEMÉLY NEM OLDHATJA FEL ÉS NEM MÓDOSÍTHATJA, ÉS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA A „DIALIGHT” VAGY ANNAK KÉPVISELŐJE AZ ILYEN KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT, VAGY ELŐRE LÁTHATTA VOLNA. A FELELŐSSÉG JELEN KORLÁTOZÁSA NEM ÉRVÉNYES A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE ÉS A HALÁLRA OTT, AHOL AZ ILYEN KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK AZ IRÁNYADÓ JOG SZABÁLYOZÁSA SZERINT NEM ZÁRHATÓK KI.

  A GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA

  A garanciális szolgáltatások érvényesítéséhez a „Vevőnek” az igényt írásban kell eljuttatni a
  SZEGET-COM Kft. ( H-2330. Dunaharaszti, Pázmány Péter u. 11/a; Mail. mail@sziget.com ) címre. A garanciális igényt a beérkezéséről visszaigazolást küldünk. A garanciális igényt ilyen módon csak azokra a Dialight termékekre lehet benyújtani amelyek a SZIGET-COM Kft. –n keresztül lettek beszerezve!
  Egyéb esetben: A garanciális szolgáltatások érvényesítéséhez a „Vevőnek” visszáru-engedélyezési (RMA – Return Material Authorization) számot kell kérnie a Dialight TPG Ügyfélszolgálati Csoporttól: Farmingdale N.J., (732) 919-3119